Tved 98, 6270 Tønder, Tlf.: 74 72 71 00
Blå stue/Specialafdelingen

Specialafdelingen i Nordre Børnehave er et af Tønder Kommunes dagtilbud for børn fra 0 til 7 år med særlige behov.

Det kan være:

  • Børn med socio/emotionelle problemer, der vanskeliggør indgåelse i store gruppesammenhænge.
  • Børn med specifikke handicaps, der kræver en særlig specialpædagogisk og/eller fysioterapeutisk indsats.
  • Børn med generelle indlærings- og/eller udviklingsvanskeligheder. 

Der visiteres til specialafdelingen gennem kommunens visitationsudvalg for specialpladser på dagtilbudsområdet.

Vores personale består af en afdelingsleder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og en fysioterapeut, som er fordelt på to stuer. Derudover har vi i perioder andre studerende og praktikanter. Billeder af alle fastansatte kan ses på opslagstavlen ved garderoben i specialafdelingen.

Læs mere om afdelingen i menuen.